„Ţine minte că acele lucruri minunate pe care le înveţi la şcoală rezultă din munca multor generaţii. Toată această moştenire ţi se dă pentru a o primi, onora şi pentru a adăuga la ea urmând ca într-o zi, s-o predai, cu respect şi credinţă copiilor tăi.” – Albert Einstein

Înfiinţat la iniţiativa Ministerului Agriculturii şi Domeniilor în toamna anului 1920 ca „Şcoală de Horticultură, grădinărie, pomicultură şi sericicultură“ pe moşia denumită „Vatra Episcopiei“ prin donaţia făcută de Regina Elisabeta în anul 1916, Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu“ reprezintă o componentă de bază a sistemului instituţionalizat de pregătire profesională.

Îmbinând armonios educaţia formativ-educativă cu noţiunea de agricultură, ca domeniu de exprimare a activităţii umane, instituţia noastră a asigurat de-a lungul timpului cadrul natural şi legal necesar unei educaţii moderne, datorită eforturilor consecvente ale celor care au activat atât în calitate îndrumători, dar şi de discipoli.

Dând măsura educaţiei, a profesionalismului şi certitudinea unui lucru bine făcut şi bazat pe fundamentul ştiinţific al cunoaşterii, precursorii au transmis generaţiilor următoare, profesorilor şi elevilor, cultul pentru studiu şi respectul pentru munca temeinic realizată, în spiritul unei educaţii cu rol de forţă motrice a societăţii moderne.

Noi, cei de acum, elevi şi profesori, suntem beneficiarii acestui efort şi continuatori ai unei tradiţii iniţiată acum mai bine de nouă decenii.

Fiind formaţi pe caracterul aplicativ al învăţământului, elevii ieşiţi de pe băncile instituţiei noastre se vor adapta la o piaţă a muncii în continuă transformare, vor contribui la renaşterea agriculturii prin modernizarea ei şi vor asigura produsele agricole şi agroalimentare, vor transforma fermele de subzistenţă în surse de profit ori atracţii turistice, vor deveni producători de soiuri şi rase, de alimente ecologice tradiţionale şi, nu în ultimul rând, vor impune normele sanitar-veterinare la nivel de animal, fermă dar şi în industria alimentară.

Toate aceste finalităţi sunt posibile graţie unei activităţi consecvente, premisa fiind aceea că:

„Şcoala are rostul să te ridice undeva de unde să-ţi fie ruşine să mai cobori” – Paul Louis Lampert

De la întâia şi modesta Şcoală de Grădinărie, Pomicultură şi Sericicultură „Regina Elisabeta” inaugurată în 1920 şi până la actualul Liceu Tehnologic „Constantin Dobrescu”, s-a străbătut un drum lung, aspru, uneori istovitor, dar niciodată abandonat, instituţia noastră s-a adaptat la cerinţele impuse de piaţa muncii, precum şi la regresia demografică, păstrând domeniul agricol adaptat la specializări noi cu căutare pe piaţa muncii (veterinar, agroturism) îmbinate cu domenii conexe agriculturii (industrie alimentară, economic) şi altele noi cerute pe plan local (comerţ, turism şi alimentaţie publică).