„Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul crează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Într-o perioadă în care elevii şi părinţii par a fi luaţi prin surprindere de schimbările din domeniul educaţiei, iar evenimentele economice şi politice o iau înaintea altor preocupări ale vieţii cotidiene, şcolii îi revine misiunea de a informa şi forma tinerii. Activitatea Comisiei de Consiliere şi Orientare este una esenţială în actualul context. Ea trebuie să răspundă unor necesităţi precum: modelarea caracterelor elevilor, îndrumarea acestora pentru alegerea propriei cariere în concordanţă cu aptitudinile fiecăruia, oferirea unor alternative de petrecere a timpului liber. Deşi diferiţi, din multe puncte de vedere, elevii sunt înzestraţi cu talente nebănuite şi prin intermediul cadrelor didactice şcoala le oferă şansa afirmării, menirea dascălilor fiind aceea de a le cultiva dorinţa de a trăi frumos.

  • Plan managerial Consilier educativ
  • Activităţi extraşcolare – semestrul I
  • Activităţi extraşcolare – semestrul II