NOUTATI!!!

Situații de urgență – Informarea, primul pas spre siguranță!

OFERTA SCOLARA 2023-2024

Informare privind gradul de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 în rândul personalului angajat la Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu”

„Vom fi luminându-ne!”

VIZIUNEA

„Menţinerea prestigiului de unitate şcolară de referinţă, integrată nevoilor sociale ale comunităţii, care să realizeze pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine, la standarde europene.”

MISIUNEA

„Promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, care să asigure pregătirea tinerilor specialişti capabili să răspundă exigenţelor impuse de standardele europene, permiţându-le o absorbţie rapidă pe piaţa forţei de muncă aflată într-o continuă schimbare sau posibilitatea completării studiilor.”

Se urmăreşte:

  • Eficientizarea procesului instructiv-educativ
  • Implicarea mai activă a tuturor factorilor responsabili în implementarea reformei
  • Întărirea parteneriatului şcoală – familie – comunitate, astfel încât să se asigure în mod real şanse egale tuturor elevilor, nu numai celor care ating performanţa
  • Implementarea cerinţelor privind asigurarea calităţii în educaţie prin armonizarea relaţiilor de parteneriat care vor avea la bază implicarea efectivă a tuturor partenerilor sociali interesaţi